Alvino и др./Комисия Решение на Съда (втори състав) от 14 юли 1965 г. # Filippo Alvino и други срещу Комисия на ЕИО. # Съединени дела 18 и 19-64. TITJUR