Писмен въпрос E-0401/10, зададен от Mario Mauro (PPE) на Комисията. Хранителни отпадъци и излишъци