Domstolens dom (Femte Afdeling) af 17. december 2020$