Nippon Seiko и др./Съвет и Комисия Решение на Съда от 29 март 1979 г. # Nippon Seiko KK и други Съвет и Комисия на Европейските общности. # Дело 119/77. TITJUR