Определение на Съда (трети състав) от 30 април 2004 г.