Besluit (EU) 2019/704 van de Raad van 15 april 2019 betreffende de sluiting, namens de Unie en haar lidstaten, van een protocol tot wijziging van de luchtvervoersovereenkomst tussen Canada en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie