Решение (ЕС) 2016/1316 на Съвета от 26 юли 2016 година за изменение на Решение 2009/908/ЕС за установяване на мерките за прилагане на Решението на Европейския съвет относно председателството на Съвета и относно председателството на подготвителните органи на Съвета