Решение № 157/2005 на Съвместния комитет на ЕИП от 2 декември 2005 година за изменение на приложение XXII (Дружествено право) към Споразумението за ЕИП$