Решение на Общия съд (пети състав) от 14 януари 2016 г.$