2011 m. liepos 1 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 60/2011, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo I priedas (Veterinarijos ir fitosanitarijos klausimai)