Решение на Съда (първи състав) от 14 април 1970 г.