Sklep Sveta (EU) 2021/671 z dne 20. aprila 2021 o stališču, ki naj se v imenu Evropske unije zastopa v pisnem postopku udeleženk Sporazumao uradno podprtih izvoznih kreditih glede sprejetja sklepa, da bi se povečala uradna podpora za izvozne kredite v obliki lokalnih stroškov