Решение (ЕС) 2017/343 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2017 г.