Návrh odôvodneného stanoviska Rady: Pozícia Rady (EÚ) č. 16/2020 v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o všeobecnom režime podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie 2020/C 441/02