Tarybos motyvų pareiškimas. Tarybos pozicija (ES) Nr. 16/2020 per pirmąjį svarstymą siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl bendro Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų režimo 2020/C 441/02