Věc C-440/18 P: Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 30. ledna 2019 – Verein Deutsche Sprache eV v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek – Článek 181 jednacího řádu Soudního dvora – Přístup k dokumentům – Nařízení (ES) č. 1049/200 1 – Dokumenty týkající se rozhodnutí Evropské komise o změně vizuální podoby tiskového centra v budově Berlaymont, jejíž popis byl omezen na francouzský a anglický jazyk – Odepření přístupu v plném rozsahu“