Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1708 на Комисията от 13 ноември 2018 година за предоставяне на правната закрила, предвидена в член 99 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на наименованието „Însurăței“ (ЗНП)