Pisemne zapytanie E-8710/10 Daciana Octavia Sârbu (S&D) do Komisji. Skutki wycieku toksycznego szlamu zawierającego metale ciężkie na Węgrzech