Zadeva T-85/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. junija 2014 – K-Swiss proti UUNT – Künzli SwissSchuh (vzporedne proge na čevlju) (Znamka Skupnosti — Postopek za ugotavljanje ničnosti — Figurativna znamka Skupnosti, ki predstavlja vzporedne proge na čevlju — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009))