Cauza T-85/13: Hotărârea Tribunalului din 13 iunie 2014 – K-Swiss/OAPI – Künzli SwissSchuh (Benzi paralele pe un pantof) [ „Marcă comunitară — Procedură de anulare — Marcă comunitară figurativă care reprezintă benzi paralele pe un pantof — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]” ]