Asia T-85/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.6.2014 – K-Swiss v. SMHV – Künzli SwissSchuh (Kengän päällä olevat samansuuntaiset raidat) (Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön kuviomerkki, joka esittää kengän päällä olevia samansuuntaisia nauhoja — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta))