Kohtuasi T-85/13: Üldkohtu 13. juuni 2014 . aasta otsus – K-Swiss versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Künzli SwissSchuh (paralleelsed triibud jalatsil) (Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Ühenduse kujutismärk, mis kujutab paralleelseid triipe jalatsil — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b)