Sag T-85/13: Rettens dom af 13. juni 2014 — K-Swiss mod KHIM — Künzli SwissSchuh (parallelle striber på en sko) (EF-varemærker — ugyldighedssag — EF-figurmærke, der gengiver parallelle striber på en sko — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 [nu artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009])