Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.9013 – Amey Group/CAL/CAHPL) (Text s významem pro EHP.)