A Bizottság (EU) 2019/462 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. január 30.) az (EU) 2017/1799 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a Bank of England 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti kereskedés előtti és kereskedés utáni átláthatósági követelmények alóli mentessége tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)