Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9044 – CVC/Recordati) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)