Schriftelijke vraag P-0541/08 van Nicola Zingaretti (PSE) aan de Raad. Strafrechtelijke maatregelen om de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen