Pisemne zapytanie E-8625/10 Cristiana Muscardini (PPE) do Komisji. Toksyczny szlam w Europie