Дело T-616/15: Решение на Общия съд от 3 юли 2018 г. — Transtec/Комисия (ЕФР — Държави от АКТБ — Споразумение от Котону — Програма за подкрепа на културни инициативи в африканските португалоезични страни — Суми, платени от Комисията на субекта, отговарящ за финансовото изпълнение на програмата в Гвинея Бисау — Възстановяване в резултат на финансов одит — Прихващане на вземанията — Пропорционалност — Неоснователно обогатяване — Извъндоговорна отговорност)