Kurrer/Съвет TITJUR Решение на Съда (втори състав) от 28 март 1968 г. # Dietrich Kurrer срещу Съвет на Европейските общности. # Дело 33-67.