/* */

Писмен въпрос E-005040/11 Antonio López-Istúriz White (PPE) до Комисията. Институционално участие на самостоятелно наети работници в ЕС