Писмен въпрос E-5524/06 зададен от Ingeborg Gräßle (PPE-DE) на Комисията. Банкови сметки на Комисията, за които тя не е имала информация