Дело T-192/20: Определение на Общия съд от 1 декември 2020 г. — Tikal Marine Systems/EUIPO — Ultra Safety Systems (Ultra Tef-Gel) (Марка на Европейския съюз — Производство по отмяна — Оттегляне на искането за обявяване на недействителност — Липса на основание за произнасяне)