Pisemne zapytanie E-1249/10 skierował: Marc Tarabella (S&D) do Komisji. Ochrona konsumentów przed zagrożeniami związanymi z użytkowaniem łóżek do opalania