/* */

Заключение на генералния адвокат Roemer представено на2 март 1962 г. # Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaften "Geitling", "Mausegatt" и "Präsident" срещу Върховен орган на Европейската общност за въглища и стомана. # Дело 13/60. TITJUR Geitling и др./Върховен орган