Verbrugge TITJUR Решение на Съда (трети състав) от 9 април 1987 г. # Наказателно производство срещу Jacques Verbrugge. # Искане за преюдициално заключение: Tribunal de police de Reims - Франция. # Дело 160/86.