Ogłoszenie skierowane do osób i podmiotu objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady (WPZiB) 2018/1544, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2020/[1482], i w rozporządzeniu Rady (UE) 2018/1542, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2020/[1480] w sprawie środków ograniczających proliferację i stosowanie broni chemicznej 2020/C 344/09