Paziņojums to personu un vienības ievērībai, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā (KĀDP) 2018/1544, kuru groza ar Padomes Lēmumu (KĀDP) 2020/1482, un Padomes Regulā (ES) 2018/1542, kuru īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2020/1480, par ierobežojošiem pasākumiem pret ķīmisko ieroču izplatīšanu un izmantošanu 2020/C 344/09