Oznámení určené osobám a subjektu, na něž se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím Rady (SZBP) 2018/1544 ve znění rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1482 a nařízením Rady (EU) 2018/1542, prováděným prováděcím nařízením Rady (EU) 2020/1480, o omezujících opatřeních proti šíření a používání chemických zbraní 2020/C 344/09