Покана за изразяване на интерес — Договорно наети служители администратори изследователи (функционална група IV) в областта на парламентарните изследвания