Писмен въпрос E-3024/10, зададен от Georgios Papanikolaou (PPE) на Комисията. Незаконни залагания