Lieta C-122/19 P: Tiesas (septītā palāta) 2020. gada 10. septembra spriedums – Hamas/Eiropas Savienības Padome, Francijas Republika, Eiropas Komisija (Apelācija – Kopējā ārpolitika un drošības politika – Cīņa pret terorismu – Ierobežojoši pasākumi, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām – Līdzekļu iesaldēšana – Kopējā nostāja 2001/931/KĀDP – 1. panta 4. un 6. punkts – Regula (EK) Nr. 2580/2001 – 2. panta 3. punkts – Organizācijas iekļaušana un atstāšana terora aktos iesaistīto personu, grupu un organizāciju sarakstā – Nosacījumi – Tiesu iestādei līdzvērtīga kompetentā iestāde – Notiesājošs nolēmums – Iesaistīšanās ar terorismu saistītās darbībās riska saglabāšanās – Lēmumu par līdzekļu iesaldēšanu faktiskais pamats – Pienākums norādīt pamatojumu – Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā)