Писмен въпрос E-5493/06 зададен от Angelika Niebler (PPE-DE) на Комисията. Приемливост на промените на действащите тарифи за използването на механични съоръжения на ски пистите в зависимост от националността на спортуващите