Писмен въпрос E-001093/11 Niki Tzavela (EFD) до Комисията. Евакуация на граждани на САЩ от Египет