Становище на консултативния комитет по концентрациите представено на неговата 146-та среща на 6 декември 2006 г. относно проекторешение, свързано с Дело COMP/M.4215 — Glatfelter/Crompton Assets