Писмен въпрос E-003419/11 Oreste Rossi (EFD) до Комисията. Съединения на въглеродния диоксид в атмосферата