Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8115 — Partners Group/Foncia Holding and its subsidiaries) (Текст от значение за ЕИП)