Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1800 оd 21. studenoga 2018. o utvrđivanju graničnog obujma za godine 2019. i 2020. za potrebe moguće primjene dodatnih uvoznih carina na određeno voće i povrće