Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1800, 21. november 2018, millega määratakse 2019. ja 2020. aastaks kindlaks käivituskogused puu- ja köögivilja suhtes täiendavate imporditollimaksude võimalikuks kohaldamiseks