Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1800 af 21. november 2018 om fastsættelse af udløsende mængder for 2019 og 2020 med henblik på eventuel anvendelse af tillægsimporttold for visse frugter og grøntsager